bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

1. Przegldanie stron
Aby przeglda strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesujcy Ci dzia. Strony BIP publikowane s w dwch stopniach zagbienia - strona i jej podstrony.

Na dole kadej strony znajduje si metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikujcej, liczbie odson dokumentu a take odnonik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Odsony liczone s od pierwszej wersji dokumentu. Przegldanie stron archiwalnych nie powoduje zmian licznika.

Kada zmiana treci ogosze jest archiwizowana w rejestrze zmian.

Po edycji statystyki ogldalnoci strony s kontynuowane, na stronach archiwalnych licznik jest blokowany na liczbie odwiedzin do chwili dokonania zmiany.

2. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udostpnia strony systemowe:

  • Redakcja BIP - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
  • Instrukcja korzystania (niniejszy dokument)
  • Statystyki - 10 najczciej odwiedzanych dokumentów oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich odson
  • Rejstr zmian - zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów
  • Rejstr stron usunitych - zbiór stron, usunitych z BIP

3. Modu wyszukiwania
Aby przeszukiwa serwis BIP naley w okienko wyszukiwarki, znajdujce si na grze strony, wpisa szukan fraz i klikn przycisk lub nacisn klawisz "enter". System umoliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentw oraz dokumentw archiwalnych.

4. Odnonik do portalu bip.gov.pl
Pod gownym menu znajduje si logo BIP bdce odnonikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

5. Rejestr stron usunitych
Jeeli jakikolwiek dokument ma zosta usunity z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usunitych wraz z adnotacj o powodzie usunicia. Uwaga: usunity dokument moe zosta przywrcony - jeli wic dokument by w rejestrze usunitych, a teraz go tam nie ma - to znaczy, e zosta przywrcony.

6. Nabory pracownikw
Konkursy publikowane s na jednej stronie, jeden pod drugim, w kolejnoci chronologicznej odwrotnej (najnowsze na grze). Kada zmiana treci opisu konkursu (w tym jego dat, nazwy itd) jest archiwizowana wraz z powodem wprowadzenia zmian. Take usunite konkursy s archiwizowane wraz z powodem usunicia. Konkurs miniony moe mie status "rozstrzygnity" - o ile zosta rozstrzygnity, nierozstrzygnity (czekajcy na rozstrzygnicie) lub nierozstrzygnity trwale (nie bdzie rozstrzygany). Rozstrzygnicie konkursu (w tym trwae oznaczenie jako nierozstrzygnity) zawsze jest opisane - w opisie znajduj si informacje o zwycizcy (zwycizcach), powody nierozstrzygnicia konkursu itp.

7. Zamwienia publiczne
Zamwienia publiczne w BIP zostay podzielone na cztery czci:

* Przetargi podlegajce Ustawie o Zamwieniach Publicznych
* Przetargi niepodlegajce ww. Ustawie
* Przetargi zakoczone (rozstrzygnite lub nie)
* Przetargi usunite (rejestr przetargw usunitych)

Przetargi w kadej grupie wywietlane s kolejno jeden pod drugim w pakietach po 15 (stronicowanie). Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka kadego przetargu znajduje si na stronie konkrentego przetargu.Opublikował: Anna Kope
Publikacja dnia: 08.03.2012
Podpisał: Anna Kope
Dokument z dnia: 08.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 171