ďťż
 
bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Podstawy prawne działalności Biblioteki

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego Gminę Głogów Małopolski pod nr 3 i posiada osobowość prawną.


Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią:

  • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. z 1997 r. Dz. U. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 roku w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (Dz. U. Nr 44 poz. 269),
  • rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 roku w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zasoby tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczegółowej ochrony (Dz. U. Nr 1146 poz. 955),
  • statut Biblioteki.


Opublikował: Anna Kopeć
Publikacja dnia: 22.01.2013
Podpisał: Anna Kopeć
Dokument z dnia: 08.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 597