bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Gogowie Maopolskim jest samorzdow instytucj kultury , posiadajc osobowo prawn i wchodzc w skad ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Siedziba Biblioteki znajduje si w Gogowie Maopolskim w budynku przy ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 12. Terenem dziaania biblioteki jest obszar administracyjny gminy Gogów Maopolski. W skad biblioteki wchodz :

  • Wypoyczalnia dla Dorosych w Gogowie Maopolskim,
  • Wypoyczalnia dla Dzieci i Modziey w Gogowie Maopolskim,
  • filia Biblioteki w Budach Gogowskich,
  • filia Biblioteki w Przewrotnem,
  • filia Biblioteki w Rogonicy,
  • filia Biblioteki w Rudnej Maej,
  • filia Biblioteki w Wysokiej Gogowskiej.

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Gogów Maopolski. Nadzór merytoryczny nad dziaalnoci Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.


Do podstawowych zada Biblioteki naley:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostpnianie materiaów bibliotecznych sucych obsudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samoksztaceniowych, zwaszcza dotyczcych wiedzy o wasnym regionie oraz dokumentujcych jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
  • udzielanie bibliotekom publicznym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami publicznymi tworzcymi sie biblioteczn na terenie województwa podkarpackiego, w zakresie ustalonym ustaw o bibliotekach.Opublikował: Anna Kope
Publikacja dnia: 22.01.2013
Podpisał: Anna Kope
Dokument z dnia: 08.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 701